Oferta

Gwarancje ubezpieczeniowe

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający—dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków czy to na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też na wpłatę wadium przetargowego.

Kancelaria brokerska Prospective Sp. z o.o. oferuje zawieranie umów generalnych / linii gwarancyjnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe  analizuje sytuację finansową firmy, a następnie gwarancje wystawiane w ramach przyznanego limitu. Dzięki umowie generalnej uzyskają Państwo także niższe składki.

Linia gwarancyjnej obejmuje następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu — zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań;
  • gwarancja usunięcia wad i usterek — zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac;
  • gwarancja zapłaty wadium — składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium.
Usługi brokerskie, ubezpieczenia
KB - Prospective informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij