Oferta

Ubezpieczenia karnoskarbowe

Ubezpieczenie tego typu skierowane jest do osób zarządzających firmą oraz pracowników, w tym ich głównych księgowych.

Co obejmuje ubezpieczenie karnoskarbowe?

 • organizację i refundację kosztów w przypadku zarzutów karnoskarbowych, w tym:
  1. koszty adwokata w sprawie karnoskarbowej — istnieje możliwość samodzielnego wyboru adwokata lub skorzystania z rekomendowanych;
  2. koszty prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem, koszty biegłych i ekspertyz;
 • refundację do wskazanego limitu nałożonych na Ubezpieczonego w postępowaniu karnoskarbowym mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych — także w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności;
 • pokrycie roszczeń kierowanych przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem przez niego czynności księgowych/kadrowych (na zasadach określonych w Kodeksie Pracy). W takim samym wymiarze pokrywane są roszczenia kierowane do księgowych zatrudnionych na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (samozatrudnienie, zlecenie itp.);
 • dodatkowo można dokupić finansowanie kosztów obsługi (maksymalnie 2) postępowań karnych za czyn zabroniony w sprawach z Kodeksu Karnego, popełnionego w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych (koszty obrony).

Do kogo kierowane jest to ubezpieczenie?

 • członków zarządu;
 • właścicieli firm;
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych;
 • pracowników księgowości i działu płac;
 • prokurentów;
 • innych osób w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie.
Usługi brokerskie, ubezpieczenia
KB - Prospective informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij