Oferta

Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych rekompensuje straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych osobowych RODO oraz innych danych określanych mianem poufnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność administracyjną wobec UODO:

 • Możliwy zakres ubezpieczenia:
  zapłata odszkodowań osobom trzecim w związku z ujawnieniem danych osobowych czy poufnych danych kontrahentów;
 • pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, w tym informatyki śledczej;
 • koszty odtworzenia utraconych danych, odzyskania dostępu, zabezpieczenia sieci IT;
 • koszty pomocy prawnej;
 • koszty zarządzania kryzysowego;
 • koszy public relations;
 • pokrycie kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym;
 • pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez UODO, w tym wynikających z przepisów RODO;
 • pokrycie kosztów poinformowania osób, których dotyczą dane, o ich wycieku;
 • naruszenie bezpieczeństwa sieci (złośliwe oprogramowanie, atak hakerski, nieuprawnione użycie, błędy ludzkie i oprogramowania itp.)
Usługi brokerskie, ubezpieczenia
KB - Prospective informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij